FANDOM


Administracja - grupy użytkowników z dodatkowymi uprawnieniami na Wiki. Cała kadra posiada zestaw dodatkowych uprawnień, pozwalający na łatwiejsze utrzymywanie porządku i ładu na Riordanopedii. Kadra chętnie służy pomocą i radą dla każdego użytkownika.

Jak otrzymać uprawnienia?

Osoby, które szczególnie udzielają się na wiki mogą ubiegać się o uprawnienia moderatora bądź administratora. Aby móc pokazać swoje umiejętności należy wniosek do administratora. Wniosek ten zostanie rozpatrzony przez administrację w przeciągu tygodnia.

Obecna Kadra, uprawnienia i wymagania

Biurokrata

Biurokrata - nadzoruje pracę wszystkich członków administracji oraz obserwuje całą wiki. Do niego należy podejmowanie najważniejszych decyzji, takich jak zmiany w regulaminie, mianowanie nowych członków administracji lub odbieranie im uprawnień. Do niego należy kierować prośby o współpracę. Poniżej zostały wymienione uprawniania, wymagania i obowiązki Biurokraty.

Biurokrata
Członkowie Uprawnienia Kontakt
Thumb 701ec38a-f850-47ef-9de7-c1564467b21f

Czytająca

Sowka15

Sowka15

Thumb 40d8d00b-8273-4592-a964-f9d3491e7fd1

NoxiVentus

Uprawnienia biurokratów ograniczają się do przyznawania i odbierania praw innym użytkownikom. Biurokratą najczęściej jest użytkownik, który również ma uprawnienia administratora.

 • Biurokrata może przyznać następujące uprawnienia:
  • Biurokraty;
  • Administratora;
  • Moderator treści
  • Moderator dyskusji
  • Moderator czatu;Nie może on natomiast odbierać innym biurokratom praw biurokraty. Biurokrata nie jest także w żaden sposób zwierzchnikiem administratorów, nie ma nad nimi władzy, a jego dodatkowe uprawnienia służą dbaniu o projekt.

Tablica wiadomości

Tablica wiadomości

Tablica wiadomości

Administratorzy

Administratorzy – są grupą społeczności o najszerszych prawach, tuż przy biurokratach. Użytkownik z takimi uprawnieniami ma za zadanie dbać o Wikię i nie dopuścić do tworzenia błędów, a także nadzorować przestrzeganie regulaminu. Administratorzy są również zwierzchnikami moderatorów. Poniżej zostały wymienione uprawniania, wymagania i obowiązki Administratora.

Administratorzy
Członkowie Uprawnienia Kontakt
Thumb 701ec38a-f850-47ef-9de7-c1564467b21f
Czytająca

Thumb 40d8d00b-8273-4592-a964-f9d3491e7fd1

NoxiVentus

Thumb b51b59e5-6ae0-4de7-b654-2620027a4474

Elementalist_Mateuszlu1!

Sowka15
Sowka15
 • Umożliwia dostęp do Panelu: Analytics;
 • Blokowanie użytkownikom możliwości edycji;
 • Blokowanie wysyłania wiadomości przez użytkownika;
 • Może archiwizować posty na forum i dyskusjach;
 • Może usuwać filmy;
 • Może edytować stare, zarchiwizowane fora;
 • Może edytować posty innych użytkowników na forum;
 • Może przenosić komentarze do artykułu;
 • Może przenosić wiadomości;
 • Dostęp do Panelu Administratora;
 • Dostęp do czynności zabezpieczonych pytaniem o treść obrazka lub rozwiązanie zadania, z pominięciem tego zabezpieczenia;
 • Dostęp do zarządzania (Semantyczna MediaWiki);
 • Dostęp do zarządzania (Semantyczna JavaScript);
 • Edycja blogów;
 • Edycja interfejsu użytkownika;
 • Edycja stron częściowo zabezpieczonych;
 • Edycja wyglądu wiki przy użyciu Kreatora motywu;
 • Edycja zabezpieczonych pól formularzy;
 • Edycja zarchiwizowanych stron dyskusji;
 • Edytowanie komentarzy;
 • Import stron poprzez przesłanie pliku;
 • Kasowanie wątków na Tablicy Wiadomości;
 • Lokalne nadpisywanie pliku istniejącego we współdzielonych zasobach;
 • Może przełączać rozszerzenia dostępne na Specjalna:Rozszerzenia wiki;
 • Może wyrzucać i blokować użytkowników czatu;
 • Nadpisywanie istniejącego pliku;
 • Nie dotyczą go ograniczenia czarnej listy zabronionych tytułów stron;
 • Obejście automatycznych blokad proxy;
 • Obejście blokad, automatycznych blokad i blokad zakresów, adresów IP;
 • Odblokowanie samego siebie;
 • Odtwarzanie usuniętych stron;
 • Oznaczanie edycji jako „sprawdzonych” (patrol);
 • Oznaczanie rewertu jako edycji bota;
 • Podgląd listy stron nieobserwowanych;
 • Podgląd usuniętego tekstu i zmian pomiędzy usuniętymi wersjami;
 • Podgląd usuniętych wersji, bez przypisanego im tekstu;
 • Przenoszenie blogów;
 • Przenoszenie plików;
 • Przenoszenie stron;
 • Przenoszenie stron bez tworzenia przekierowania w miejscu starej nazwy;
 • Przenoszenie stron razem z ich podstronami;
 • Przenoszenie stron użytkowników;
 • Przenoszenie stron użytkowników;
 • Przesyłanie plików na serwer;
 • Przesyłanie plików z adresu URL;
 • Przeszukiwanie usuniętych stron;
 • Szybkie wycofanie zmian wprowadzonych przez użytkownika, który jako ostatni edytował jakąś stronę;
 • Umożliwia klasyfikowanie wielu szablonów na raz;
 • Usuwanie komentarzy;
 • Usuwanie komentarzy pod artykułami na blogach;
 • Usuwanie stron;
 • Usuwanie stron użytkowników;
 • Usuwanie stron z długą historią edycji;
 • Usuwanie wątków z Tablicy Wiadomości;
 • Użytkownik ma prawa administratora na czacie;
 • Użytkownik może wysłać prośbę o zrzut bazy danych na żądanie za pomocą Specjalna:Statystyka;
 • Użytkownik może zdobywać punkty za odznaczenia (nadpisuje uprawnienie uniemożliwiające);
 • Własne edycje automatycznie oznaczane jako „sprawdzone” (autopatrol);
 • Włączanie komentarzy do blogów;
 • Zabezpieczanie wpisów na blogach;
 • Zmiana poziomu zabezpieczenia i dostęp do edycji zabezpieczonych stron;
 • Zwiększony limit w zapytaniach, wykonywanych poprzez interfejs API;
 • Możliwość dodawania do grup: Moderatorzy czatu oraz Moderatorzy dyskusji;
 • Możliwość usuwania z grup: Moderatorzy czatu oraz Moderatorzy dyskusji;
 • Możliwość usunięcia własnego konta z grupy Administratorzy.
Tablica wiadomości
 
 Tablica wiadomości

 Tablica wiadomości

 Tablica wiadomości

Moderatorzy treści

Moderatorzy treści - posiadający dostęp do narzędzi technicznych oraz zarządzania treścią. Celem moderacji jest zapobieganie trollowaniu, nadużyciu systemu komentarzy, zapewnieniu, że wpisy nie będą powodować kłótni i rozstrzyganie sporów między użytkownikami. Głównym celem moderatorów jest dbanie o treść oraz o sprawdzanie edycji użytkowników.

Moderatorzy treści
Członkowie Uprawnienia Wymagania Kontakt
Bell Cranel
Peseusz

Zelda Spellman

You are my strange addiction

 • Nadpisywanie istniejącego pliku;
 • Odtwarzanie usuniętych stron;
 • Oznaczanie edycji jako „sprawdzonych”;
 • Podgląd usuniętego tekstu i zmian pomiędzy usuniętymi wersjami;
 • Podgląd usuniętych wersji, bez przypisanego im tekstu;
 • Przenoszenie plików;
 • Przenoszenie stron bez tworzenia przekierowania w miejscu starej nazwy;
 • Szybkie wycofanie zmian wprowadzonych przez użytkownika, który jako ostatni edytował jakąś stronę;
 • Usuwanie komentarzy;
 • Usuwanie stron;
 • Dostęp do ograniczonej wersji Panelu Administratora;
 • Własne edycje automatycznie oznaczane jako „sprawdzone”;
 • Zmiana poziomu zabezpieczenia i dostęp do edycji zabezpieczonych stron;
 • Możliwość usunięcia własnego konta z grupy Moderatorzy treści.
 • Wykazanie się znajomością z książek autorstwa Ricka Riordana i Rick Riordan Przedtsawia;
 • Minimum 1000 edycji, w tym 700 w głównej przestrzeni;
 • Aktywność na Wiki;
 • Minimalnie sześciomiesięczna aktywność jako zwykły użytkownik;
 • Częste edytowanie i rozwijanie artykułów;
 • Posiadanie dobrego kontaktu z innymi użytkownikami;
 • Przestrzeganie regulaminu wiki i discorda;
 • Brak blokad na koncie w przeciągu roku;
 • Brak upomnień ze strony administracji w przeciągu miesiąca;
 • Poprawność gramatyczna i ortograficzna;
 • Znajomość podstawowych mechanizmów na których opiera się Fandom;
 • Mile widziane doświadczenie jako moderator treści oraz znajomość języka obcego.
Tablica wiadomości
 
 Tablica wiadomości

Moderatorzy dyskusji

Moderatorzy dyskusji – są grupą społeczności zajmującą się wątkami na dyskusjach, forach i tablicach wiadomości. Użytkownik z takimi uprawnieniami ma za zadanie dbać o poprawność wątków i nie dopuścić do tworzenia błędów, a także nadzorować przestrzeganie regulaminu. Poniżej zostały wymienione uprawniania, wymagania i obowiązki moderatora dyskusji.

Moderatorzy dyskusji
Członkowie Uprawnienia Wymagania Kontakt
Zelda Spellman
You are my strange addiction
 • Może archiwizować posty na forum;
 • Może edytować posty na forum;
 • Może przenosić komentarze do artykułów;
 • Może przenosić wiadomości na forum;
 • Dostęp do ograniczonej wersji Panelu Administratora;
 • Edytowanie komentarzy innych użytkowników;
 • Ma dostęp administratora do forum;
 • Może wyrzucać i blokować użytkowników czatu;
 • Może usuwać i przywracać komentarze;
 • Może usuwać i przywracać komentarzy pod wpisami na blogach;
 • Może usuwać, blokować, odblokować i przywracać wątki na Tablicy Wiadomości;
 • Możliwość usunięcia własnego konta z grupy Moderatorzy dyskusji.
 • Wykazanie się znajomością z książek autorstwa Ricka Riordana i Rick Riordan Przedtsawia;
 • Minimum 700 edycji, w tym 500 w głównej przestrzeni;
 • Aktywność na Wiki;
 • Minimalnie sześciomiesięczna aktywność jako zwykły użytkownik;
 • Częste edytowanie i rozwijanie artykułów;
 • Posiadanie dobrego kontaktu z innymi użytkownikami;
 • Przestrzeganie regulaminu wiki i discorda;
 • Upominanie i karanie osób łamiących regulamin wiki i discorda;
 • Brak blokad na koncie w przeciągu roku;
 • Brak upomnień ze strony administracji w przeciągu miesiąca;
 • Poprawność gramatyczna i ortograficzna;
 • Posiadanie ogólnej wiedzy na temat działania dyskusji;
 • Mile widziane doświadczenie jako moderator dyskusji oraz znajomość języka obcego.
Tablica wiadomości

Moderatorzy czatu

Moderatorzy czatu – są grupą społeczności dbającą o przestrzeganie zasad, kultury i netykietę na czacie Riordanopedii. Użytkownik z takimi uprawnieniami ma za zadanie dbać o czat, a także musi potrafić pomóc użytkownikom. Poniżej zostały wymienione uprawniania, wymagania i obowiązki moderatora czatu.

Moderatorzy czatu
Członkowie Uprawnienia Wzmagania Kontakt
 • Dostęp do ograniczonej wersji Panelu Administratora;
 • Może wyrzucać i blokować użytkowników czatu;
 • Możliwość usunięcia własnego konta z grupy Moderatorzy czatu.
 • Wykazanie się znajomością z książek autorstwa Ricka Riordana i Rick Riordan Przedtsawia;
 • Minimum 400 edycji, w tym 200 w głównej przestrzeni;
 • Minimum dwumiesięczny staż na wiki;
 • Konieczna jest aktywność na czacie i discordzie;
 • Poprawność gramatyczna i ortograficzna;
 • Brak blokad na koncie w przeciągu roku;
 • Brak upomnień ze strony administracji w przeciągu miesiąca;
 • Posiadanie dobrego kontaktu z innymi użytkownikami;
 • Przestrzeganie regulaminu wiki i discorda;
 • Upominanie i karanie osób łamiących regulamin wiki i discorda;
 • Mile widziane znajomość języka obcego.

Obecna i była kadra


Andriu9881994
Andriu9881994
 • Biurokrata:
  29/12/2010 – 29/12/2010
 • Biurokrata:
  26/04/2013 – 07/09/2013
 • Biurokrata:
  07/09/2013 – 29/09/2014
Blackshinell
Blackshinell
 • Biurokrata:
  27/04/2013 – 13/02/2013
LeaderVictoria
LeaderVictoria
 • Biurokrata:
  13/02/2013 – 28/06/2018
PositiveSmile
PositiveSmile
 • Administrator:
  12/06/2013 – 26/12/2014
MatrixirtaM
MatrixirtaM
 • Administrator:
  28/03/2015 – 17/03/2018
 • Biurokrata:
  27/04/2015 – 17/03/2018
Bystrooka
Bystrooka
 • Moderator:
  28/03/2015 – 06/07/2017
Elementalist Mateuszlu1!
Elementalist Mateuszlu1!
 • Moderator:
  28/03/2015 – 01/05/2015
 • Administrator:
  01/05/2015 – 31/12/2015
 • Administrator:
  28/06/2018 – 02/04/2020
Lisica01
Lisica01
 • Administrator:
  08/05/2015 – 26/06/2018
Annabeth798
Annabeth798
 • Moderator:
  17/06/2015 – 31/07/2017
DaughterOfAthena125
DaughterOfAthena125
 • Moderator:
  02/07/2015 – 05/05/2016
RockowaLama
RockowaLama
 • Biurokrata:
  04/04/2017 – 16/08/2017
 • Administrator:
  16/08/2017 – 17/09/2017
NoxiVentus
NoxiVentus
 • Moderator:
  04/04/2017 – 28/06/2018
 • Administrator:
  28/06/2018 – 22/09/2019
 • Biurokrata:
  22/09/2019 – 02/04/2020
Czytająca
Czytająca
 • Administrator:
  22/06/2017 – 28/06/2018
 • Biurokrata:
  28/06/2018 – 22/09/2019
Ciocia Gigi
Ciocia Gigi
 • Moderator:
  25/06/2017 – 17/09/2017
 • Moderator:
  04/08/2018 – 27/08/2018
Sowka15
Sowka15
 • Moderator:
  04/08/2018 – 28/08/2018
 • Administrator:
  28/08/2018 – 22/09/2019
 • Biurokrata:
  22/09/2019 – 02/04/2020
Akodone
Akodone
 • Moderator:
  27/08/2018 – 08/02/2019
Peseusz
Peseusz
 • Moderator:
  23/10/2018 – 02/04/2020
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
Administrator
Nieaktywny
Biurokrata
Moderator


Treści społeczności są dostępne na podstawie licencji CC-BY-SA , o ile nie zaznaczono inaczej.